Aktuálne informácie

11.03.2017 11:54:40 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - výzva pre pedagógov

Program Baltickej univerzity organizuje pre pedagógov kurz SAIL 2017 (Sustainability Applied in International Learning), ktorý sa uskutoční formou plavby na poľskej plachetnici "Fryderyk Chopin" so  začiatkom 2.9.2017 v poľskom Štetíne. 

Čítať ďalej…

27.02.2017 11:12:56 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - študentská konferencia

V rámci Programu Baltickej univerzity sa v dňoch 9.4. - 13.4.2017 v ukrajinskom Kyjeve uskutoční študentská konferencia "Baltic Region Collaboration in Agenda 2030 Implementation. My Contribution in Achieving Sustainable Development Goals 2030". 

Čítať ďalej…

24.02.2017 10:05:16 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Možnosť získania štipendia v rámci Národného štipendijného programu SR

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018.

Čítať ďalej…

22.02.2017 09:05:41 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Študentská vedecká konferencia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 2017

14.02.2017 08:27:10 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK ONLINE NA ERASMUS+ ŠTÚDIUM NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

TERMÍN: 3. februára 2017 - 26. februára 2017 do 12.00 hod. 

Čítať ďalej…

13.02.2017 09:18:01 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Deň otvorených dverí na FEŠRR

Deň otvorených dverí  FEŠRR sa bude konať dňa 10.03.2017 v priestoroch budovy SPU v Nitre 
(Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra) v posluchárni A-02

Začiatok prezentácie od 10.00 h do 12.00 h.

09.02.2017 13:07:14 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Vedecký seminár - Ekonomické a sociálne aspekty rozvoja miest a obcí na Slovensku a v Poľsku

08.02.2017 13:58:47 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Centrum Baltickej univerzity - výzva pre pedagógov

Centrum Baltickej univerzity organizuje pre pedagógov kurz "Baltic University Programme SAIL for Teachers 2017". Kurz sa uskutoční formou plavby na poľskej plachetnici "Fryderyk Chopin" so začiatkom 10.6.2017 v Lisabone, Portugalsko. Ukončenie je naplánované na 17.6.2017 vo francúzskom Breste.

Čítať ďalej…

20.01.2017 09:05:25 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

"Program Baltickej univerzity - konferencia pre pedagógov

Program Baltickej univerzity organizuje pre pedagógov konferenciu "Sustainable Tourism for Development". Konferencia sa uskutoční v termíne 19.3. - 23.3.2017 v ukrajinskej Žovkve. Zameraná bude na trvalo udržateľný cestovný ruch. Prihlášky na konferenciu je možné zasielať do 12.2.2017.

Čítať ďalej…

11.01.2017 11:55:09 vložil FEŠRR Administrátor

Hodnotenie fakúlt ARRA 2016

Čítať ďalej…