Aktuálne informácie

05.08.2016 12:19:31 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Medzinárodná prípadová štúdia na FEŠRR SPU v Nitre

„Ex-post hodnotenie vybraných miestnych rozvojových stratégií“

Čítať ďalej…

21.07.2016 08:21:57 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Letná škola na FEŠRR

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja zorganizovala pre PhD. študentov, mladých absolventov a mladých výskumných pracovníkov v dňoch 10 až 16.júna 2016 letnú školu v rámci projektu Jean Monnet – „Udržateľný pôdny manažment v Európe“(SULANET)

Čítať ďalej…

14.07.2016 09:49:07 vložil FEŠRR Administrátor

Predstavitelia Korejských univerzít na FEŠRR

Čítať ďalej…

29.06.2016 12:48:41 vložil Martin Valach (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - 4th PhD Students Training

Program Baltickej univerzity organizuje pre študentov doktorandského štúdia vzdelávaciu aktivitu "4th PhD Students Training". Podujatie sa uskutoční v termíne 22.11. - 2.12.2016 v Rogowe, Poľsko.

Čítať ďalej…

22.06.2016 12:49:17 vložil Martin Valach (počet komentárov: 0)

Možnosť získania štipendia do Číny

Fujian Normal University (Čína) ponúka možnosť získania štipendia pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia v nasledovných študijných programoch: geografia, prírodné zdroje, diaľkový prieskum zeme, ekológia lesov, pôdny manažment a životné prostredie.

Čítať ďalej…

14.06.2016 12:41:10 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Medzinárodný letný semester ERDI na FEŠRR

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja pod vedením prorektorky v oblasti rozvoja univerzity so zameraním na strategické projekty prof. JUDr. Eleonóry Marišovej, PhD., organizovala medzinárodný letný semester zameraný na problematiku posilnenia regionálneho rozvoja a inovácií (Empowering Regional Development and Innovations ERDI). Participovali na ňom domáci a zahraniční pedagógovia z partnerských univerzít z Kanady, Fínska, Holandska, Maďarska a ČR.

Čítať ďalej…

18.05.2016 09:08:12 vložil Martin Valach (počet komentárov: 0)

Inžiniersky program "Integrovaný manažment prírodných zdrojov" na Humboldtovej Univerzite v Berlíne"

Bližšie informácie nájdete tu

03.05.2016 10:45:34 vložil Martin Valach (počet komentárov: 0)

Projekt TEMPUS - UZHELTH: druhá etapa mobility uzbeckých študentov na SPU v Nitre

Bližšie informácie tu