Aktuálne informácie

vložil: Mária Tóthová počet komentáov: 0

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa dňa 4.novembra 2014 o 10:00 hod. v rámci slávnostného rozšíreného zasadnutia Vedeckej Rady SPU uskutočnilo udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom významným vedeckým osobnostiam z našich zahraničných partnerských univerzít. Čestný titul udelil rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. profesorovi Walterovi F. Lealovi a profesorovi Edwardovi Pierzgalskemu.

vložil: FEŠRR Administrátor

vložil: Martin Valach počet komentáov: 0

Bratislavský samosprávny kraj ponúka možnosť stáže na Odbore stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Stáž je výbornou príležitosťou pre získanie pracovných skúseností, prehľadu a kontaktov.