Aktuálne informácie

vložil: FEŠRR Administrátor

Ťažko by sme vedeli nájsť takú oblasť, kde v posledných rokoch bolo schválených viac zmien  v právnych predpisov ako v oblasti poľnohospodárstva. To je hlavný dôvod, prečo Katedra práva a Katedra európskych politík na FEŠRR sa rozhodla zorganizovať  už po deviaty krát konferenciu –v tomto roku zameranú na otázky Pozemkové vzťahy , podnikanie v poľnohospodárstve a spoločná poľnohospodárska politika. Konferencia sa uskutočnila  pod záštitou dekanky FEŠRR doc.ing .Olgy Roháčikovej,PhD, ktorá skonštatovala že ako vidieť  z účasti, nielen my pokladáme tieto témy za mimoriadne dôležité ale aj účastníci , ktorí sa na konferencii zúčastnili.

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Potreba interakcie vzdelávacieho systému a praxe neustále rastie. Nároky praxe na praktické vedomosti a zručnosti absolventov sa zvyšujú. Je preto dôležité, hľadať vhodné cesty a spôsoby, ako naplniť túto potrebu a zintenzívniť kontakty medzi vzdelávacím procesom, študentmi a praxou.