Aktuálne informácie

vložil: FEŠRR Administrátor

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

- výučba a školenie na akademický rok 2017/2018

vložil: FEŠRR Administrátor

Bc. Barbara Abíková, študentka 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na FEŠRR SPU v Nitre, dokázala už počas štúdia premietnuť získané vedomosti a skúsenosti do vzdelávacích aktivít


vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/ výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA.