Erasmus+ svet - prihlasovanie na mobility študentov a zamestnacov 2018/19 OTVORENÉ

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 16. apríla 2018

Bližšie informácie o podávaní prihlášok na: 
http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/erasmus-svet-prihlasovanie-na-mobility-%C5%A1tudentov-a-zamestnacov-2018-19-otvoren%C3%A9/

 

Fakultná koordinátorka ERASMUS+

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel.: + 421/37/6415079
e-mail: lucia.palsova@uniag.sk
Farská, 24 prízemie

Späť