Letná škola samosprávy

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Katedra verejnej správy pod vedením Ing. Evy Balážovej, PhD., organizovala 10. – 14. septembra  8. ročník projektu Letná škola samosprávy v obci Oravská polhora.

Letnej školy sa zúčastnilo 25 študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia, študijných programov  Regionálny rozvoj a politiky EU a Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu spolu s 3 pedagógmi Katedry verejnej správy. Oravská polhora je najsevernejšou obcou na Slovensku a môže sa pochváliť titulom Dedina roka 2017. Svoju obec študentom  priblížil starosta obce Ing. Michal Strnál, ktorý je absolventom FEŠRR a prednosta obecného úradu  Mgr. Tomáš Tyrol, s ktorými študenti absolvovali interaktívnu prednášku a diskusiu. Následne sa zoznámili s krásami obce ako i s projektmi realizovanými v obci. Študenti v rámci projektu vyhodnotili a doplnili SWOT analýzu PHSR obce o svoj pohľad. Súčasťou Letnej školy samosprávy bol aj primárny výskum, kde prostredníctvom dotazníkov a podkladov pre sieťovú analýzu vzťahov študenti získavali relevantné informácie od miestnych aktérov, ktorí sa podieľali na rozvoji obce- samospráva, podnikatelia, občianske združenia. Na základe získaných informácií študenti vyhodnotili, že základným prvkom rozvoja obce je využívanie jej silných stránok a ich podpora a úzka spolupráca a podpora jednotlivých miestnych aktérov. V neposlednom rade je dôležitým prvkom v procese rozvoja manažment obce na čele so starostom a obecným zastupiteľstvom.  

 

Autor: Bc. Jozef Savara

Späť