Návšteva z univerzity v Göteborgu

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Dňa 15. novembra 2018 v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ navštívil našu fakultu pán Sándor Nemethy z Univerzity v Göteborgu.

Jeho prednáška sa zamerala na problematiku manažmentu kultúrnej krajiny, ako aj na stratégie vo vzdelávaní a výskume, založené na vytvorení medzinárodného strategického partnerstva a na sieťovaní v rámci projektu Erasmus+ SUMCULA, s dôrazom na možnosti mobilít študentov, učiteľov a administratívnych pracovníkov v rámci projektu.

 

 

 

Späť