PODÁVANIE PRIHLÁŠOK ONLINE NA ERASMUS+ ŠTÚDIUM NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

TERMÍN5. februára 2018 - 2. marca 2018 do 12.00 hod. 

Po tomto termíne bude elektronický systém uzatvorený a prihlášku nebude možné podať !!!

PRIHLÁŠKA: Prihlášku vyplňujete ONLINE, počkáte na mail potvrdzujúci úspešné podanie Vašej prihlášky, ktorú následne vytlačíte a spolu s prílohami prinesiete na zahraničné oddelenie Mgr. Zuzane Kunovej (pavilón AE, 3. poschodie, miestnosť č.d. 304)

AKCEPTUJEME LEN KOMPLETNÉ PRIHLÁŠKY !!!

Na zahraničné oddelenie prinesiete :

  • 1-krát vytlačenú  prihlášku (najskôr vyplníte on-line na adrese https://studyabroad.sk podľa návodu POSTUP PRED VÝBEROM  a potom vytlačíte. Prípadné otázky pri on-line vypĺňaní prihlášky adresujte v pracovných dňoch od 8,30 do 15,30 na Help desk portálu  STUDY ABROAD (Hotline: 0907 551 404; podpora@studyabroad.sk)
  • 1-krát štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku, resp.anglickom jazyku
  • 1-krát motivačný list v slovenskom jazyku, resp. anglickom jazyku (adresovaný na univerzitu, ktorú máte uvedenú ako prvú v poradí)
  • 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov vrátane zimného semestra 2017/2018 potvrdený študijným oddelením

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ:

  • študijné výsledky
  • znalosť cudzieho jazyka, v ktorom bude študent študovať na hosťujúcej univerzite

V sporných prípadoch budú mať prednosť uchádzači, ktorí na danom stupni štúdia, ešte na mobilite neboli (do úvahy sa berú mobility v rámci programu ERASMUS štúdium)

VÝSLEDKY: Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené v sekcii Výberové konanie.

Fakultná koordinátorka ERASMUS+
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel.: + 421/37/6415079
e-mail: lucia.palsova@uniag.sk
Farská, 24 prízemie

Späť