PODÁVANIE PRIHLÁŠOK ONLINE NA ERASMUS+ STÁŽ NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

TERMÍN3. marec 2018 - 28. marec 2018 do 12.00 hod.

 
Bližsie informácie o podávaní prihlášok na Erasmus+ stáž:  http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4940/
 

 

Fakultná koordinátorka ERASMUS+

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel.: + 421/37/6415079
e-mail: lucia.palsova@uniag.sk
Farská, 24 prízemie

Späť