Ponuka stáže pre študentov

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Odborná stáž na Odbore stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK

Bratislavský samosprávny kraj hľadá šikovných študentov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa odbornej stáže v oblasti stratégie, regionálneho rozvoja riadenia projektov. 

Základné informácie o podmienkach stáže:

Stáž je bez nároku na odmenu. Vo všeobecnosti študenti pracujú 15-20 hodín týždenne po dobu 2. až 3. mesiacov. Náplňou stáže je napomáhať k plneniu úloh odboru a to najčastejšie prípravou odborných podkladov, vytvárania argumentačnej línie, pomáhanie pri písaní projektových zámerov a žiadostí o NFP, pomoc pri organizovaní podujatí a pod. 

V prípade záujmu študentov o stáž je potrebné zaslať CV a motivačný list na mail vedúceho oddelenia p. Hakel(martin.hakel@region-bsk.sk), alebo na  (pavol.stano@region-bsk.sk). Výber stážistov vykonáva p. Hakel na základe zaslaných materiálov a následného krátkeho osobného pohovoru.

Späť