Pozvánka na konferenciu v Biala Podlaska ,Polsko (23.-24. máj 2019)

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Konferenia pod názvom :

The Second International Scientific Conference

 INTELLIGENT DEVELOPMENT IN TERRITORIAL UNITS IDTU 2019

Smart Regions, Cities and Villages - Experiences and Challenges

 

 

Termín :  23-24.máj 2019

Kde : Biala Podlaska ,Polsko

 

TÉMY KONFERENCIE

  1. Súčasné výzvy miestnych a regionálnych politík.
  2. Ľudský a sociálny kapitál v miestnom a regionálnom rozvoji.
  3. Inovácie v miestnom a regionálnom rozvoji.
  4. Kvantitatívne metódy vo výskume miestneho a regionálneho rozvoja.
  5. Teoretické aspekty konceptu inteligentného rozvoja.
  6. Podmienky pre implementáciu konceptu inteligentného rozvoja.
  7. Inteligentný manažment v samosprávach. Skúsenosti poľských a európskych samospráv s implementáciou konceptu inteligentného rozvoja.

 

CIELE KONFERENCIE

- Vytvorenie diskusného fóra zameraného na teoretické a praktické aspekty inteligentného rozvoja v teritoriálnych systémoch.

- Diseminácia výsledkov výskumu a výmena skúseností v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja, týkajúce sa najmä problematiky inteligentného tozvoja v teritoriálnych systémoch.

- Vytvorenie národnej a medzinárodnej spolupráce vedecko-výskumných jednotiek v oblasti inteligentného rozvoja v teritoriálnych systémoch.

- Zapojenie vedeckej komunity a odborníkov z praxe, kotrí sa zaoberajú otázkami inteligentného rozvoja teritotiálnych systémov: samosprávy, projektanti, manažéri, miestni lídri a aktivisti zo sociálnych organizácií.

- Propagácia mesta Biała Podlaska, oblasti Biała Podlaska a provincie Lublinu.

 

PODMIENKY PUBLIKÁCIE

Články zaslané v angličtine budú publikované vo vedeckom časopise Economic and Regional Studies po získaní 2 pozitívnych anonymných hodnotení. Všetky potrebné zásady a informácie pre autorov sú zverejnené na web stránke časopisu: www.ers.edu.pl

 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY:

Registrácia: 31. marec 2019

Deadline pre zaslanie článkov: 26. apríl 2019

Oznámenie o akceptácii článku: 30. apríl 2019

Úhrada účastíckeho poplatku: 30. apríl 2019

Konferencia: 23.-24. máj 2019

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK


Účastnícky poplatok bez ubytovania: 120 EUR (100 EUR pre doktorandov)

Účastnícky poplatok + ubytovanie na 1 noc: 150 EUR

Účastnícky poplatok + ubytovanie na 2 noci: 180 EUR

Účastnícky poplatok + ubytovanie na 2 noci + exkurzia do Národného parku Białowieża, ktorá sa uskutoční 24. mája: 250 EUR 

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: ubytovanie, kávu, obed a večeru počas dňa, kedy bude prebiehať konferencia.

Poplatok prosím uhraďte na tento účet:
BANK ZACHODNI WBK S.A. O/Biała Podlaska, SWIFT CODE WBKPPLPP 20 1090 2590 0000 0001 3545 3832, do poznámky uveďte: „smart 2019” 

Späť