Prihlášky na Erasmus+ mobility zamestnancov

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov oznamuje, že výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility zamestnancov - výučba a školenie na akademický rok 2018/2019 bola otvorená.

Termín podania prihlášok: do 19. 4. 2018

Prihláška musí obsahovať: podpísaný program mobility a životopis.

Viac informácií na http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4951/

Späť