Program Baltickej univerzity - akcie

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

V dňoch 19. - 23. septembra 2017 sa v rámci Programu Baltickej univerzity uskutoční v poľskom Rogowe letný kurz "SDG 11: Towards Sustainable Cities and Municipalities - the Circular Economy Approach and Urban Ecology" V prípade záujmu sa študenti môžu na kurz zaregistrovať do 30.7.2017 na http://www.hszg.de/hochschule/managementsysteme/umweltmanagement/mach-mit/veranstaltungen-und-aktionen.html.

V dňoch 27.11 - 1.12 2017 sa v poľskom Rogowe uskutoční tréning pre doktorandov zameraný na trvalo udržateľný rozvoj. V prípade záujmu je potrebné zaslať prihlášku e-mailom na  baltlodz@info.p.lodz.pl, najneskôr do 18.9.2017. 

Viac informácií o obidvoch akciách nájdete na http://www.fesrr.uniag.sk/sk/baltic-university/ v rubrike Newsletters & Oznamy".

Späť