Program Baltickej univerzity - mobilitné granty pre mladých výskumných pracovníkov

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Program Baltickej univerzity otvára svoj grantový program pre mladých výskumných pracovníkov. Zámerom programu je rozvinúť a posilniť spoluprácu medzi mladými výskumníkmi v Baltickom regióne. Viac informácií o grantovom programe nájdete na http://www.fesrr.uniag.sk/sk/baltic-university/, v rubrike Newsletters & Oznamy".

Späť