Program Baltickej univerzity - oznámenie pre študentov doktorandského štúdia

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

V dňoch 27.11. - 1.12.2017 sa v poľskom Rogowe uskutoční vzdelávacia aktivita, ktorú pre študentov doktorandského štúdia organizuje Poľské národné centrum BUP. Vzdelávanie bude zamerané na trvalo udržateľný rozvoj v interdisciplinárnom, medzinárodnom, multikulturálnom a regionálnom kontexte. Prihlášku je možné podať do 20.10.2017. Viac informácií nájdete na http://www.fesrr.uniag.sk/sk/baltic-university/, v rubrike Newsletters & Oznamy."

Baltic University Programme V PhD Students Training Interdisciplinary-Multicultural-International Rogow, Poland, 27 November - 1 December 2017

Späť