Program Baltickej univerzity - Research Notes Letter

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Program Baltickej univerzity dáva do pozornosti 1. vydanie Research Notes Letter v roku 2018, ako aj možnosť pre vedeckých a výskumných pracovníkov publikovať v BUP Research Notes. 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť online formulár na: 

http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/index.php/51-reseach-notes-form."

Späť