Program Baltickej univerzity - SAIL 2018

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

V termíne 4.9. - 18.9.2018 organizuje Program Baltickej univerzity vzdelávací kurz pre pedagógov "Sustainability Applied in International Learning" - SAIL 2018. Kurz sa uskutoční formou plavby na poľskej plachetnici Fryderyk Chopin, so začiatkom v poľskom Štetíne, cez Visby, Gotland a skončí v nórskom Stavangeri. Kurz bude zameraný na témy trvalej udržateľnosti z rôznych hľadísk a založený na 17 cieľoch OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. 

K prihláške je potrebné priložiť:

- motivačný list (1 strana)
- CV (max. 2 strany, vrátane max. 5 publikácií)
- krátky životopis (1 strana)
- plánovaný príspevok účastníka, napr. návrhy k inovovaniu obsahu kurzu, metódy vzdelávania, atď."
- prehlásenie o zdravotnom stave
- nepovinné - krátke (5-10 min.) video z prednášky alebo cvičenia.

Prihlášku je potrebné zaslať na maria.hejna@csduppsala.uu.se do 18.3.2018. 

Viac informácií o SAIL 2018, všeobecné informácie o SAIL, ako aj formulár k prehláseniu o zdravotnom stave nájdete na http://www.fesrr.uniag.sk/sk/baltic-university/ v rubrike Newsletters & Oznamy."

Späť