Spolupráca s UNIVERZITOU KARAKALPAK v Uzbekistane

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Dňa 12. septembra 2017 dekanka fakulty Európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prijala na pôde fakulty delegáciu z univerzity Karapalpak v Uzbekistane. V rámci stretnutia boli prejedané aj otázky spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu.

Späť