Čísla študijných odborov

ODBOR  3.3.5: Verejná správa a regionálny rozvoj

ODBOR  4.3.3: ENVIROMENTÁLNY MANAŽMENT