Kalendár udalostí December 2017

pondelok, 11.12.2017

Zápočtový týždeň

utorok, 12.12.2017

Zápočtový týždeň

Kolégium dekanky

streda, 13.12.2017

Zápočtový týždeň

štvrtok, 14.12.2017

Zápočtový týždeň

piatok, 15.12.2017

Zápočtový týždeň

streda, 27.12.2017

Celouniverzitná dovolenka zamestnancov

štvrtok, 28.12.2017

Celouniverzitná dovolenka zamestnancov

piatok, 29.12.2017

Celouniverzitná dovolenka zamestnancov

sobota, 30.12.2017

Celouniverzitná dovolenka zamestnancov

nedeľa, 31.12.2017

Celouniverzitná dovolenka zamestnancov