Letné školy v zahraničí - 2018

Letné školy v rámci projektu :Erasmus+, IUCLAND (International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries, No. 561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP

  • 27.mája až 2.júna  (príchod: 26.mája 2018, odchod: 3.júna 2018)  -  v Číne mesto : WUAN - program  
  • Termín prihlásenia : 1.3.2018  na adresu : cip@uniag.sk
  • Prihláška

 

  • 11.júna až 17.júna - v Shymkent -Kazachstan - informácia o programe už čoskoro 
  • Termín prihlásenia : 1.3.2018  na adresu : cip@uniag.sk
  • Prihláška

 

  • 2.júla až 7.júla - v  Záhrebe - Chorvátsko - informácia o programe už čoskoro 
  • Termín prihlásenia : 1.3.2018  na adresu : cip@uniag.sk
  • Prihláška

Letná škola v rámci projektu Erasmus+,SULANET „ Sustainable Land Management Network”No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK