Letné školy v zahraničí - 2018

Študenti FEŠRR sa počas letného obdobia zúčastnili za podpory EÚ letných škôl v zahraničí v rámci:

1. Projektu Erasmus+, IUCLAND (International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries, No. 561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP

  • v čase 27. mája – 2. mája vo Wuhane (Čína) 
  • v čase 11. júna– 17. júna v Shymkente (Kazachstan)
  • v čase 2. júla – 7. júla v Záhrebe (Chorvátsko)

2. Prokejtu Erasmus +, SULANET (Sustainable Land Management Network, No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK)

  • v čase 2. júla – 7. júla v Plovdive (Bulharsko)