Štátna imatrikulácia na bakalárskom stupni štúdia FEŠRR SPU v Nitre

Oznamujeme študentom I. ročníkov denného štúdia na bakalárskom stupni štúdia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, že štátna imatrikulácia sa bude konať  dňa 6. novembra 2017 (pondelok)  o 13,00 h v aule SPU.

Späť