Poplatok a spôsob úhrady za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie:                           elektronická prihláška: 35 EUR

                                                                              papierová prihláška:     40 EUR

 • pri elektronickej prihláške 35 EUR, úhrada bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém), vytlačenú prihlášku aj s prílohami zašle uchádzač na študijné oddelenie fakulty
 • pri klasickej prihláške 40 EUR (papierová prihláška ŠEVT, z internetu) - úhrada cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou !!!

Spôsob úhrady POPLATKU

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Názov adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.