Termín prijímacích pohovorov, podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania v akademickom roku 2018/2019, prihláška na doktorandské štúdium

Akreditované študijné programy:

Termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2018/2019 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka a Environmentálny manažment:
Termín podania prihlášky:  do 7. júna 2018
Prijímacie konanie:  :        15. júna 2018

Dodatočný termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2018/2019 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka a Environmentálny manažment:
Termín podania prihlášky*:  do 15. augusta 2018
Prijímacie konanie*:        21. august 2018

*Dodatočný termín prijímacieho konania bude realizovaný iba v prípade, že nebudú vybraní študenti na dennú formu štúdia v predpokladanom počte.

Bližšie informácie nájdete na:  http://www.fesrr.uniag.sk/sk/prihlasovanie-sa-na-studium-193/