Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

Termín podania prihlášky na I. stupeň:  do 31.3. 2017
Termín podania dodatočnej prihlášky:   do 21.7.2017
Prijímacie konanie na I. stupeň:           14.-15.6. 2017
Dodatočné prijímacie konanie:             11.8.2017
 
Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť na dva študijné programy.
 
Pozri: vzor vyplnenej prihlášky na štúdium