Aktuálne informácie

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

V dňoch 09.-12.októbra zorganizovala Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja odborné podujatie v rámci projektu Vyšehradského fondu pod názvom "Let´s rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational local action groups". 

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2018/2019 .Termín predloženia žiadosti je 31. októbra 2018 do 16:00 .Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Na poľskej Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani sa v období od 18 do 22 septembra 2018 konal v poradí už pätnásty medzinárodný kongres agrárnych právnikov „UMAU“ (Unione Mondiale degli Agraristi Universitari) s tematickým zameraním na súčasné výzvy v agrárnom práve v kontexte globalizácie, regionalizmu a lokality.

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Katedra verejnej správy pod vedením Ing. Evy Balážovej, PhD., organizovala 10. – 14. septembra  8. ročník projektu Letná škola samosprávy v obci Oravská polhora.

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Pozývame Vás na výberovú prednášku na tému "Intellectual Property Protection in the Internet era and "ICT and Globalization"