Aktuálne informácie

29.04.2017 00:00:00 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme Vám, že termín podávania prihlášok na vysokoškolské štúdium na I. stupeň štúdia na FEŠRR v akademickom roku 2017/2018 sa predlžuje do 30.04.2017

23.03.2017 11:36:09 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - výzva pre študentov

Program Baltickej univerzity organizuje pre študentov kurz SAIL 2017

Čítať ďalej…

23.03.2017 08:25:10 vložil FEŠRR Administrátor

Výzva a výber účastníkov mobility - A.R. 2017/2018

Čítať ďalej…

22.03.2017 23:43:27 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility zamestnancov

- výučba a školenie na akademický rok 2017/2018

Čítať ďalej…

21.03.2017 14:49:23 vložil FEŠRR Administrátor

Ako sa presadiť už počas štúdia a byť úspešným?

Bc. Barbara Abíková, študentka 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na FEŠRR SPU v Nitre, dokázala už počas štúdia premietnuť získané vedomosti a skúsenosti do vzdelávacích aktivít


Čítať ďalej…

12.03.2017 06:53:37 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/ výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA.

Čítať ďalej…