Aktuálne informácie

24.02.2017 10:05:16 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Možnosť získania štipendia v rámci Národného štipendijného programu SR

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018.

Čítať ďalej…

22.02.2017 09:05:41 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Študentská vedecká konferencia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 2017

14.02.2017 08:27:10 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK ONLINE NA ERASMUS+ ŠTÚDIUM NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

TERMÍN: 3. februára 2017 - 26. februára 2017 do 12.00 hod. 

Čítať ďalej…

13.02.2017 09:18:01 vložil FEŠRR Administrátor (počet komentárov: 0)

Deň otvorených dverí na FEŠRR

Deň otvorených dverí  FEŠRR sa bude konať dňa 10.03.2017 v priestoroch budovy SPU v Nitre 
(Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra) v posluchárni A-02

Začiatok prezentácie od 10.00 h do 12.00 h.