Aktuálne informácie

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov udeľujem dekanské voľno dňa 07. apríla 2015 (utorok) študentom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na všetkých stupňoch v dennej forme štúdia.
 
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
dekanka FEŠRR

vložil: Martin Valach počet komentáov: 0

"Baltic University Spring Students' Conference 2015 - Feeding the World without Destroying the World: Can Food Production Be(come) Sustainable?"