Aktuálne informácie

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Riadiaci výbor Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) 1. decembra 2014 schválil na kofinancovanie konferenciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prvýkrát sa takto SR podarilo získať finančnú podporu na organizovanie vedeckej konferencie v SR z tohto programu OECD podporujúceho agrárny výskum.

vložil: FEŠRR Administrátor

vložil: Mária Tóthová počet komentáov: 0

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa dňa 4.novembra 2014 o 10:00 hod. v rámci slávnostného rozšíreného zasadnutia Vedeckej Rady SPU uskutočnilo udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom významným vedeckým osobnostiam z našich zahraničných partnerských univerzít. Čestný titul udelil rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. profesorovi Walterovi F. Lealovi a profesorovi Edwardovi Pierzgalskemu.

vložil: FEŠRR Administrátor