Aktuálne informácie

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Pozývame Vás  na prednášku pani Brigitte M .Clavette z Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Kanada.

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa od roku 2016 rieši medzinárodný vzdelávací projekt ERDI - Empowering Regional Development and Innovations 562603-EPP-1-2015-1-FI EPPKA2-KA .Lokálnou koordinátorkou projektu je prof. Eleonóra Marišová .

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) sa v oblasti svojich medzinárodných projektových aktivít zapojila v rámci ponuky „výziev na podávanie projektov programu ERASMUS+ 2018“ do niekoľkých z nich.

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

V dňoch 09.-12.októbra zorganizovala Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja odborné podujatie v rámci projektu Vyšehradského fondu pod názvom "Let´s rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational local action groups". 

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2018/2019 .Termín predloženia žiadosti je 31. októbra 2018 do 16:00 .Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.