Aktuálne informácie

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Dňa 12. septembra 2017 dekanka fakulty Európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prijala na pôde fakulty delegáciu z univerzity Karapalpak v Uzbekistane. V rámci stretnutia boli prejedané aj otázky spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu.


vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Napriek tomu, že semester skončil v máji, pedagógovia a študenti FEŠRR v spolupráci s inými fakultami nezaváhali a aj v letných mesiacoch sa venovali vzdelávacím aktivitám, a to na medzinárodnej úrovni.

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0