Aktuálne informácie

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Napriek tomu, že semester skončil v máji, pedagógovia a študenti FEŠRR v spolupráci s inými fakultami nezaváhali a aj v letných mesiacoch sa venovali vzdelávacím aktivitám, a to na medzinárodnej úrovni.

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0