Aktuálne informácie

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Potreba interakcie vzdelávacieho systému a praxe neustále rastie. Nároky praxe na praktické vedomosti a zručnosti absolventov sa zvyšujú. Je preto dôležité, hľadať vhodné cesty a spôsoby, ako naplniť túto potrebu a zintenzívniť kontakty medzi vzdelávacím procesom, študentmi a praxou.

 

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

V dňoch 27.11. - 1.12.2017 sa v poľskom Rogowe uskutoční vzdelávacia aktivita, ktorú pre študentov doktorandského štúdia organizuje Poľské národné centrum BUP.