Kontakt

PRODEKAN PRE ZAHRANIČNÉ VZŤAHY
Prof.JUDr. Anna Bandlerová,PhD., 
tel.: 004216415761
e-mail : Anna.Bandlerova@uniag.sk

Fakultna koordinatorka ERASMUS +
JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel.: 00421/37/6415079 
e-mail: Lucia.Palsova@uniag.sk
Farská, 24 prízemie

Kontakt  pre  ERASMUS+, a pre CEEPUS

Kancelária pre zahraničné vzťahy  , Ing. Veronika Dalkovičová 
tel.: +421/37/641 5512
e-mail: Veronika.Dalkovicova@uniag.sk 
Miestnosť: č.d. 313 , hlavná budova pavilón AA ,tretie poschodie

Úradné hodiny 
Utorok:        8:00  - 12:00
Streda:        13:00 - 15:00
Piatok :       8:00 - 12:00

Kontakt Pre medzinárodné projekty

Centrum medzinárodných programov
Farská 24,2.poschodie

Projektoví manažéri:
1. doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.- vedúca centra , učiteľ
lokálna koordinátorka projektu CASIA
technická lokálna koordinátorka projektu IMRD,EKAFREE
tel.: +421 37 641 5080
email:  loreta.schwarczova@uniag.sk

2. Ing. Norbert Floriš - zástupca vedúcej CMP:
lokálny koordinátor projektu TIMUR
manažér programu Baltickej univerzity,ECAP 
tel.: +421 37 641 5081
email: norbert.floris@uniag.sk

3. Ing. Zuzana Bohátová
manžér projektu SULANET,IUCLAND, J.Monnet Centrum Excelentnosti 
tel.: +421 37 641 5081
email: zuzana.bohatova@uniag.sk