Likvidačná komisiaČlenovia:

Ing. Georgetta Palšová - predseda
Ing. Daniela Halmová, PhD.
Ing. Kristína Mandalová, PhD.