Rozvrhy

Rozvrh hodín pre doktorandov na akademický rok 2016/2017 pre študijné programy - Environmentálny manažment a Integrovaný rozvoj vidieka budú zverejnené v mesiaci október 2016.

Integrovaný rozvoj vidieka

Environmentálny manažment