Štátna skúška

Štátne inžinierske skúšky v akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia v dňoch

21.05.-25.05.2018 denné a externé štúdium

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ (RRP) - denné

 Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (RVT ) - denné

Študijný program: Environmentálne manažérstvo (EM) - denné

Študijný program: Environmentálny manažment (EMZ) - denné

  • Obhajoba diplomovej práce

Študijný program: Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu (VK) - externé

  • Obhajoba diplomovej práce
  • Povinné súborné predmety: Miestny rozvoj (Ekonomika a financovanie územných samospráv, Manažment a marketing územných samospráv) a Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (Rozvoj vidieka, Vidiecky cestovný ruch)
  • Povinne voliteľný súborný predmet: Kohézna politika (Kohézna politika, Legislatíva EÚ)
  • Okruhy otázok na štátne inžinierske skúšky v ak. roku 2017/2018