Štátna skúška - bakalárske štúdium

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2016/2017 sa uskutočnia v dňoch 19.06.-23.06.2017 denné štúdium

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ

 Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Študijný program: Environmentálne manažérstvo

 

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2016/2017 sa uskutočnia v dňoch 19.06.-23.06.2017  externé  štúdium

Študijný program: Regionálny rozvoj

  • Obhajoba záverečnej  práce
  • Povinné predmety: Regionálny rozvoj,  Prírodné zdroje regiónov

Študijný program: Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu

  • Obhajoba záverečnej  práce
  • Povinné predmety: Regionálna ekonomika a politika, Cestovný ruch

Študijný program: Európske rozvojové programy

  • Obhajoba záverečnej  práce
  • Povinné predmety: Teória riadenia a organizácie verejnej správy, Poľnohospodársky systém EÚ


Externé štúdium - Okruhy otázok na štátne bakalárske skúšky v ak. roku 2016/2017