Štátna skúška - bakalárske štúdium

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia v dňoch 18.06.-22.06.2018 denné štúdium

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ - RRP

 Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - RVT

Študijný program: Environmentálne manažérstvo - EM

 

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia v dňoch 18.06.-22.06.2018  externé  štúdium

Študijný program: Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu

Študijný program: Európske rozvojové programy EÚ - externé