Termín prijímacích pohovorov, podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania v akademickom roku 2017/2018, prihláška na doktorandské štúdium

Akreditované študijné programy:

Dodatočný termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2017/2018 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka:
Termín podania prihlášky:  do 21. augusta 2017
Prijímacie konanie:  :        23. august 2017

Bližšie informácie nájdete na:  http://www.fesrr.uniag.sk/sk/prihlasovanie-sa-na-studium-193/